Werkwijze

MediChip: veelzijdig declaratieportaal

 

Voor het soepel verwerken van declaraties en geven van directe duidelijkheid over de kosten en vergoedingen heeft MediChip een service ontwikkeld, waarvan zowel de patiënt, als de zorgverzekeraar, als de zorgaanbieder gebruik kunnen maken. De zorgaanbieder kijkt of er recht is op vergoeding en informeert de patiënt hierover. Per behandeling en per aangesloten zorgverzekeraar kan worden ingezien wat de kosten en vergoedingen zijn.

Met Controle Recht op Vergoeding (CRoV) kan de zorgaanbieder real time controleren of de zorgverzekeraar de behandeling al dan niet (gedeeltelijk) vergoedt en de patiënt hierover ter plekke informeren.

 

Het proces bestaat uit drie stappen:

  1. Kostenoverzicht vooraf aan de behandeling of aankoop. Daarbij beslist de patiënt of deze behandeling of aankoop zal doorgaan.
  2. Na afloop krijgt de patiënt/cliënt thuis/online een specificatie van de gemaakte kosten. En ook een overzicht van hetgeen de zorgverzekeraar heeft betaald. Hiervoor werkt MediChip samen met ervaren en deskundige partners.
  3. Een totaaloverzicht van alle gemaakte zorgkosten.

 

Snel inzicht in kosten

De patiënt kan bij het overwegen van een behandeling of aankoop vrijwel direct inzicht krijgen in de kosten ervan. Binnen enkele seconden ontvangt men van de zorgverzekeraar een retourbericht dat inzicht geeft in de vergoeding die de verzekeraar geeft en wat de patiënt zelf moet betalen. Als de patiënt hiermee akkoord gaat zijn er vervolgens twee keuzemogelijkheden:

  1. Direct declareren naar de zorgverzekeraar en de patiënt pint het restbedrag ter plekke.
  2. Full Factoring: de factuur wordt overgenomen van de zorgaanbieder en uitbetaald. De patiënt ontvangt de nota thuis.
 
Zijlbaan 44 | 2352 BN Leiderdorp | +31(0)6 20 97 47 60 | info@medichip.nl | www.medichip.nl