Zorgverzekeraars

UZOVI *), Zorgverzekeraar

 

0101, N.V. Univé Zorg
0211, FBTO Zorgverzekeringen NV
0212, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
0403, Fortis ASR Ziektekostenverzekeringen
0408, VvAA Zorgverzekeringen
0420, Maatschappij voor Zorgverzekering Gouda NV
0441, ONVZ Ziektekostenverzekeraar
0699, IZA Zorgverzekeraar NV
0736, NV Zorgverzekeraar UMC
2650, Regeling Zorg Asielzoekers
3311, Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV

3312, Groene Land / PWZ Achmea
3313, Interpolis Zorgverzekeringen NV
3314, OZF Achmea Zorgverzekeringen NV

3319, Confior Zorgverzekeraar

3321, Nedasco - Goed in Zorg (GIZ)
3328, Aevitae (Fortis ASR Ziektekosten)
3329, Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
3330, Aevitae (Goudse)
3331, PNO Ziektekosten
3332, Menzis Zorgverzekeraar NV
3333, Anderzorg NV
3334, IZA-VNG

3335, Turien - IZA Cura
3336, Ditzo Zorgverzekering
5501, Zorgkantoor Groningen
5502, Zorgkantoor Friesland
5503, Zorgkantoor Drenthe
5504, Zorgkantoor Zwolle
5505, Zorgkantoor Twente
5506, Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken
5507, Zorgkantoor Arnhem
5508, Zorgkantoor Nijmegen
5509, Zorgkantoor Utrecht
5510, Zorgkantoor Flevoland
5511, Zorgkantoor 't Gooi
5512, Zorgkantoor Noord Holland Noord
5513, Zorgkantoor Kennemerland
5514, Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
5515, Zorgkantoor Amsterdam
5516, Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden
5517, Zorgkantoor Zuid-Holland Noord
5518, Zorgkantoor Haaglanden
5519, Zorgkantoor Delft Westland Oostland
5520, Zorgkantoor Midden-Holland
5521, Zorgkantoor Rotterdam
5522, Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord
5523, Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden
5524, Zorgkantoor Waardenland
5525, Zorgkantoor Zeeland
5526, Zorgkantoor West-Brabant
5527, Zorgkantoor Midden-Brabant
5528, Zorgkantoor Noordoost Brabant
5529, Zorgkantoor Zuidoost-Brabant
5530, Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg
5531, Zorgkantoor Zuid-Limburg
5532, Zorgkantoor Midden-IJssel
7007, Agis Zorgverzekeringen NV
7029, Zorgverzekeraar DSW UA
7032, Eno Zorgverzekeraar NV
7037, OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA
7054, OWM AZIVO Algemeen Ziekenfonds de Volharding UA
7084, O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar UA
7085, OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
7095, Coöperatie VGZ UA
8401, Turien & Co. Assuradeuren (VGZ)

8935, Kettlitz - Avéro

8948, VPZ - Avéro

8949, VPZ - VGZ
8956, Aevitae (VGZ)
8958, Aevitae (Avéro Achmea)
8959, Nedasco BV (ASR Ziektekosten)
8960, Nedasco BV (Avéro Achmea)

8963, Nedasco BV (ONVZ)
8965, Nedasco BV (VGZ)
8966, Turien & Co. Assuradeuren (Avéro Achmea)
8971, IAK Verzekeringen B.V. (Avéro Achmea)
8972, IAK Verzekeringen B.V. (VGZ)
8973, IAK Verzekeringen (ASR Ziektekosten)
9015, IZZ Zorgverzekeraar NV
9016, SIZ
9664, Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA
9985, Uitvoeringsreg.Opsporing en Verzekering Onverzek. ZVW
9986, Buitenland Verbindingsorgaan
9987, Regeling wanbetalers premie Zorgverzekeringswet
9988, Uitvoeringsreg.Gemoedsbezw Zorgkosten Zorgverzek.wet
9989, Regeling financiering zorg illegalen
9990, College voor zorgverzekeringen
9991, OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden
9992, de Dienst Justitiële Inrichtingen
 

*) Per 1 januari 2012, Bron Vektis

 
Zijlbaan 44 | 2352 BN Leiderdorp | +31(0)6 20 97 47 60 | info@medichip.nl | www.medichip.nl